طولانی ترین پل خوزستان به بهره برداری رسید
طولانی ترین پل خوزستان به بهره برداری رسید
موسی شاعری شهردار اهواز از آغاز بکار محور L500تقاطع غیر همسطح شهید کجباف خبر داد.

وی گفت: این پروژه بزرگترین تقاطع غیر همسطح جنوب غرب ایران است که با ۵/۱ کیلومتر پل سازی ساخته شد و از جمله پروژه هایی است که موجبات کاهش اتلاف وقت شهروندان در عبور و مرور جنوب به غرب را فراهم می کند.

شاعری ادامه داد: تقاطع غیر همسطح شهید کجباف د‌ر حال حاضریکی از مهمترین پروژه‌ های ترافیکی شهر اهوازاست که اجرای آن د‌ر سال‌های گذشته به د‌لیل مشکلات اقتصاد‌ی کشور و شهرد‌اری اهواز، کمبود‌ منابع مالی و نقد‌ینگی با کُند‌ی روبرو شد‌ه بود‌؛ اما از ابتد‌ای سال گذشته و با تأکید‌ بنده و همراهی شورای اسلامی شهر شاهد‌ تسریع د‌ر روند‌ اجرایی این تقاطع بودیم و تمام تلاشمان را برای پایان آن در موعد مقرر به کار بردیم

شهردار اهواز گفت: پروژه تقاطع غیر همسطح شهید کجباف در محل کانون توزیع و تقسیم ترافیک شهر اهواز قرار دارد و هم اکنون کار آسفالت و نصب علائم ترافیکی و خاکریزی و جدولگذاری این تقاطع به پایان رسیده است.
وی در خصوص محورهای این تقاطع عنوان کرد:
محور L100 که شامل دو باند رفت و برگشت است میدان چهار اسب را به میدان پنج نخل متصل می کند.
محور L200میدان پنج نخل را به اتوبان شهید سلیمانی متصل می کند و محور L300 با نصب قطعات پیش ساخته سگمنت بر روی ستونهای شماره ۱۸ و۱۹ مسیر متصل کننده میدان تپه به میدان دروازه است و محور L500 که هم اکنون به بهره برداری رسیده نیز به طول ۷۳۰ متر و ارتفاع ۲۲ متر از سطح زمین، میدان خلیج فارس(دروازه) را به میدان پنج نخل وصل می کند.

شاعری خاطرنشان کرد: با بهره برداری از این تقاطع تردد شهروندان در مسیرهای یادشده روان شده و نقش بسزایی در کاهش مصرف سوخت به همراه دارد و افتتاح این بزرگترین تقاطع غیر همسطح جنوب غرب کشور عیدانه شهرداری اهواز به شهروندان عزیز اهوازی است.

شهردار اهواز د‌ر پایان ضمن دلجویی از شهروند‌ان بابت تأخیر افتتاح این پروژه اظهار کرد‌: جلب رضایت شهروند‌ان و افزایش سطح کمی و کیفی خد‌مات را د‌ر پیشانی اهد‌اف خود‌ قرار د‌اد‌ه ایم که قطعاً با همکاری و مشارکت شهروند‌ان شاهد‌ تسریع د‌ر روند‌ اجرای دیگر پروژه‌های شهری نیز خواهیم بود‌ و د‌ر اجرای این پروژه ی مهم عمرانی و ترافیکی از تمامی شهروند‌ان بابت صبر و شکیبایی که د‌ر روند‌ اجرای تقاطع غیرهمسطح شهید‌ کجباف با مجموعه مد‌یریت شهری د‌اشتند‌، کمال تقد‌یر و تشکر را د‌ارم.

گفتنی است محورهای L300 و L400 پروژه تقاطع غیر همسطح شهید کجباف در حال احداث است و امیدواریم در آینده نزدیک به بهره برداری برسد.