عملکرد درخشان فولاد خوزستان در نیمه نخست ۱۴۰۲
عملکرد درخشان فولاد خوزستان در نیمه نخست ۱۴۰۲
عملکرد درخشان فولاد خوزستان در نیمه نخست ۱۴۰۲ فولاد خوزستان با وجود اینکه محدودیت‌های برق باعث از دست رفتن ۵۴۰ هزار تن از تولید برنامه‌ریزی شده آن در نیمه نخست امسال شد اما در حوزه سودآوری خیره کننده‌ای ظاهر شده و جهش ۵۶ درصد را رقم زده است.

شرکت فولاد خوزستان با وجود اینکه محدودیت‌های برق باعث از دست رفتن ۵۴۰ هزار تن از تولید برنامه‌ریزی شده آن در نیمه نخست امسال شد اما در حوزه سودآوری خیره کننده‌ای ظاهر شده و جهش ۵۶ درصد را رقم زده است. فولاد خوزستان در نیمه نخست امسال به اندازه ۷۷ درصد سود این شرکت در سال ۱۴۰۱سودآوری داشته است