فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد مدیریت و کنترل بیماری کرونا اهواز منصوب شد
فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد مدیریت و کنترل بیماری کرونا اهواز منصوب شد
به گزارش روابط عمومی فرمانداری، روز دوشنبه در حکمی از سوی جمال عالمی نیسی فرماندار اهواز، حسن احمدی معاون برنامه ریزی فرماندار به عنوان فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد مدیریت و کنترل بیماری کرونا شهرستان اهواز منصوب شد.