لجبازی با منافع شهروندان اهوازی /هشتمین استیضاح!!!!
لجبازی با منافع شهروندان اهوازی /هشتمین استیضاح!!!!
اعضای شورای شهر اهواز برای هشتمین بار متوالی و در روزهای پایانی سال برنامه استیضاح شهردار جوان را کلید زدند.

شورای شهر اهواز برای چندمین بار متوالی برنامه استیضاح شهردار را در آستانه سال جدید کلید زد. اما نشست فوق العاده این شورا که باید امروز در راستای مفاد نامه رسمی معاون عمرانی آبستراکسیون برگزار می شد به دلیل حاضر نبودن تعدادی از اعضا کنسل شد.
غایبین این جلسه به نوعی مخالفت خود را با استیضاح شهردار جوان در چنین شرایط زمانی که تنها دو هفته به پایان سال مانده را نشان دادند.
مخالفتی که می توان آن را به نوعی حمایت از حقوق شهروندان دانست؛ زیرا استیضاح شهردار در حالی که تنها ۵ ماه به زمان قرارداد مدیریتی وی باقی مانده، به نوعی بیشتر به یک تسویه حساب شخصی می ماند تا احقاق حقوق شهروندانی که نیاز به یک شهر شاد و زیبا در آستانه سال جدید دارند.
هشتمین برنامه استیضاح شهردار در چنین شرایطی و در روزهای پایانی سال که باید بسیاری از پروژه های درحال انجام به انتها برسد و از سوی دیگر به وضعیت کارکنان مجموعه بزرگ شهرداری رسیدگی شود، نشان از این دارد که دغدغه های شخصی اعضای شورا بر رفاه و آسایش شهروندان اهواز تقدم دارد.
شورای شهر و مجموعه شهرداری باید در کنار یکدیگر در راستای پیشرفت شهر تلاش کنند اما متاسفانه اختلافات بین این دو نهاد فرصتی برای رسیدگی به مشکلات شهروندان باقی نگذاشته است و همین مسئله باعث شده تا کلانشهر اهواز تبدیل به یک روستای بزرگ شود؛ پروژ هایی که بر زمین مانده است و شهردار به جای رسیدگی به این پروژه ها باید درگیر پاسخگویی به شورایی باشد که در چندین بزنگاه تاریخی نشان دادند که دغدغه ای در خصوص مشکلات شهری ندارند.