محکوم شدن مجتبی حسینی و دستیارانش به دلیل ترک مسجدسلیمان
محکوم شدن مجتبی حسینی و دستیارانش به دلیل ترک مسجدسلیمان
 با تلاش تیم حقوقی باشگاه نفت مسجدسلیمان پس از چهار ماه، سیدمجتبی حسینی و سه دستیار او به دلیل ترک این تیم، در کمیته تعیین وضعیت محکوم شدند.

با اعلام باشگاه نفت مسجدسلیمان، مجتبی حسینی سرمربی سابق این تیم که به همراه مجید محافظت کار، صادق غفاریان و مهدی خانه آباد در پایان نیم فصل اول، اقدام به ترک تیم فوتبال نفت داشتند و قراردادشان را نیز به صورت یک طرفه ترک کردند، از سوی کمیته تعیین وضعیت محکوم شدند.

در پی ترک باشگاه نفت توسط مجتبی حسینی و سه دستیارش و عقد قرارداد با باشگاه ذوب آهن و شکایت باشگاه نفت از این مربیان، کمیته تعیین وضعیت نیز پس از ارائه شکایت باشگاه نفت مسجدسلیمان توسط غلامرضا زمان پور معاون حقوقی باشگاه و بررسی شکایت مطرح شده، این کمیته به دلیل فسخ یک طرفه از سوی حسینی و سه دستیار او، هر کدام را به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲۱ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان، محکوم کرد. همچنین این رای، قابل تجدیدنظر خواهی در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال است.

همچنین کمیته وضعیت بازیکنان، دعوای خواهان به طرفیت باشگاه ذوب آهن را مردود اعلام و قابل رسیدگی نمی داند.