مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در دیدار با مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت در حاشیه بیست و ششمین نمایشگاه صنعت نفت گفت: تنها راه برای برون رفت از تحریم، شرکت های دانش های بنیان هستند .
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در دیدار با مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت در حاشیه بیست و ششمین نمایشگاه صنعت نفت گفت: تنها راه برای برون رفت از تحریم، شرکت های دانش های بنیان هستند .
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در دیدار با مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت در حاشیه بیست و ششمین نمایشگاه صنعت نفت گفت: تنها راه برای برون رفت از تحریم، شرکت های دانش های بنیان هستند .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نفتخیز، مهندس علیرضادانشی افزود: ما باید در کنار شرکت های دانش بنیان باشیم تا بتوانیم کارهای بزرگی انجام دهیم و با هم در جهت اعتلای کشور و صنعت نفت گام برداریم .

مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت با بیان اینکه اتفاق بزرگی در صنعت نفت در حال روی دادن است، اظهار داشت: حضور شرکت های دانش بنیان در کنار شرکت های بزرگ نفتی و تاکید مقام عالی وزارت نشان از افق های روشن پیش رو در صنعت نفت خواهد بود؛ اعتقاد راسخ داریم شعار مقام معظم رهبری در این دولت نباید بر زمین بماند و شعار را باید در عمل اثبات کنیم .

علی فروزنده خاطرنشان کرد: در این نمایشگاه با همت وزارت نفت نیازهای فناورانه بخش های مختلف صنعت نفت به تفکیک ۴ شرکت اصلی در قالب نشست های متعدد جانبی به شرکت های دانش بنیان عرضه می شود تا آنها بتوانند برای رفع این نیازها اقدام کنند.

وی افزود: صنعت نفت ایران در چند دهه گذشته در موضع دفاع و مقابله با محدودیت های ظالمانه ای بود که علیه آن وضع شده است، اما همین محدودیت ها در طول این چند دهه باعث رشد و توانمند شدن صنعت نفت و همه اکوسیستم اطراف آن اعم از پیمانکاران، سازندگان تجهیزات و ارایه دهندگان خدمات شد و امروز این توانمندی ها به بلوغ رسیده و صنعت نفت ایران می تواند وارد فضای بین المللی شود و بازارهای جدیدی برای همه این اکوسیستم به دست بیاورد.

مدیر کل روابط عمومی وزارت نفت در پایان یادآور شد: مسیر آنکه بتوانیم وارد بازارهای جهانی بشویم حمایت از شرکت های دانش های بنیان و توسعه فناوری است .