مدیرعامل منطقه آزاد اروند بازداشت شد
مدیرعامل منطقه آزاد اروند بازداشت شد
مدیرعامل منطقه آزاد اروند امروز در رابطه با یک پرونده اقتصادی بازداشت شد.

 

مدیرعامل منطقه آزاد اروند بازداشت شد
به گزارش اندیشه خوزستان، اسماعیل زمانی مدیرعامل منطقه آزاد اروند امروز در رابطه با یک پرونده اقتصادی در حوزه ورزشی بازداشت شد.
مدیرعامل منطقه آزاد اروند سال گذشته نیز بازداشت شده بود که با ارائه وثیقه سنگین از سوی استاندار خوزستان آزاد شد و در منصب خود باقی ماند.
تحقیق و تفحص از منطقه آزاد اروند با آغاز به کار مجلس دهم کلید خورد و اخیرا برخی از تخلفات این سازمان توسط نمایندگان مطرح شده است.