مرغ به کمتر از قیمت مصوب می‌رسد؟
مرغ به کمتر از قیمت مصوب می‌رسد؟
 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان گفت: اینکه مرغ با قیمت پایین‌تر از قیمت مصوب در بازار عرضه شود، هشدار و زنگ خطر برای تولیدکنندگان مرغ است زیرا در حال حاضر عرضه مرغ بیشتر از تقاضا است و ادامه این روند، شرایط بازار مرغ را به هم می‌زند.

 

امیرحسین نظری، در خصوص قیمت مرغ در بازار خوزستان اظهار کرد: در حال حاضر قیمت مصوب مرغ کشتار روز در خوزستان برای هر کیلوگرم مرغ ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان است که در بازار به این قیمت رسیده‌ایم.

وی با بیان اینکه هر چند به قیمت مصوب کشوری مرغ رسیده‌ایم اما پایین‌تر آمدن قیمت در ادامه می‌تواند برای واحدهای تولیدی مشکل‌ساز باشد، افزود: در برخی فروشگاه‌ها شاهد عرضه مرغ با قیمت پایین‌تر از قیمت مصوب هستیم و این مساله به دلیل آن است که برخی از فروشندگان از سود خود کم می‌کنند و به دنبال رقابت هستند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان تصریح کرد: اینکه مرغ با قیمت پایین‌تر از قیمت مصوب در بازار عرضه شود، هشدار و زنگ خطر برای تولیدکنندگان مرغ است زیرا در حال حاضر عرضه مرغ بیشتر از تقاضا است و ادامه این روند، شرایط بازار مرغ را به هم می‌زند. باید به این مساله توجه شود که اگر مرغ با قیمتی پایین‌تر از نرخ مصوب به فروش برسد و این روند ادامه داشته باشد، به تولیدکننده آسیب وارد خواهد شد و وقتی تولیدکننده آسیب ببیند، یعنی مصرف‌کننده آسیب دیده است.

وی گفت: از زمانی که نهاده‌های مورد نیاز تولیدکنندگان تامین شده، تمایل واحدهای تولیدی مرغ برای جوجه‌ریزی و افزایش تولید بیشتر شده که این موضوع باعث افزایش عرضه مرغ در بازار و پایین آمدن قیمت مرغ شده است.