معاون جدید فرماندار هفتکل منصوب شد
معاون جدید فرماندار هفتکل منصوب شد
به گزارش اندیشه خوزستان ، طی حکمی از سوی استاندار خوزستان، عبدالرحیم دمساز به عنوان سرپرست معاونت فرمانداری شهرستان هفتکل منصوب شد.

 

گفتنی است: پیش از این سیدحمید حسینی به مدت سه سال سرپرستی معاونت فرمانداری هفتکل را بر عهده داشت و در اسفندماه ۹۸ به دلیل بازنشستگی وی، معاونت فرمانداری هفتکل بدون سرپرست اداره شد تا پس از گذشت ۹ماه عبدالرحیم دمساز به عنوان سرپرست معاونت فرمانداری هفتکل منصوب شد.