معرفی مدیران‌عامل ۲ شرکت پتروشیمی ماهشهر به مراجع قضایی
معرفی مدیران‌عامل ۲ شرکت پتروشیمی ماهشهر به مراجع قضایی
 رئیس اداره حفاظت محیط زیست ماهشهر از معرفی مدیران دو مجموعه پتروشیمی به مراجع قضایی به علت ایجاد آلودگی خبر داد.

ایرج سلیمانی با اعلام این خبر اظهار کرد: با توجه به ایجاد آلودگی و رعایت نکردن الزامات زیست محیطی و عدم توجه به تذکرات و اخطاریه‌های صادرشده از سوی اداره حفاظت محیط زیست بندر ماهشهر، مدیران این دو مجموعه به مراجع قضایی معرفی شدند.

به گزارش اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان، وی افزود: رعایت دستورالعمل‌های زیست محیطی برای همه واحدهای صنعتی اجباری است و در صورت تخلف و ایجاد آلودگی، برابر قانون با مجموعه‌هایی که با آلودگی باعث تهدید علیه بهداشت عمومی شوند، برخورد قانونی صورت خواهد پذیرفت.

سلیمانی در خصوص اعلام نام این شرکت‌ها گفت: پرونده این دو شرکت پتروشیمی در مراجع قضایی شهرستان در حال پیگیری است و بعد از تایید جرم زیست محیطی، اسامی این شرکت‌ها اعلام خواهد شد.