ممنوعیت تردد از ساعت ۲۱ تا ۴ بامداد در خوزستان / حضور یک‌سوم کارمندان ادارات در اهواز
ممنوعیت تردد از ساعت ۲۱ تا ۴ بامداد در خوزستان / حضور یک‌سوم کارمندان ادارات در اهواز
 سخنگوی ستاد مدیریت کرونا در خوزستان با اشاره به ادامه اعمال برخی محدودیت‌ها در شهرهای نارنجی و زرد استان، از ممنوعیت تردد خودروها از ساعت ۲۱ تا ۴ بامداد در همه شهرها خبر داد.

 

رضا نجاتی، اظهار کرد: در حال حاضر اهواز در وضعیت نارنجی و مابقی شهرهای استان خوزستان در شرایط زرد قرار دارند.

وی افزود: بر این اساس محدودیت‌ها تا اطلاع ثانوی در اهواز مطابق شرایط نارنجی و در دیگر شهرها طبق شرایط زرد اعمال می‌شوند. همچنین در همه شهرهای استان خوزستان خودروها از ساعت ۲۱ تا ۴ بامداد اجازه تردد ندارند.

بر اساس مصوبه ستاد مقابله با کرونا در خوزستان، در شهرستان‌های نارنجی، مشاغل گروه‌های یک و ۲ مجاز به فعالیت هستند اما مشاغل گروه ۳ و ۴ اجازه فعالیت ندارند.

در شهرستان‌های زرد نیز مشاغل گروه‌های یک، ۲ و ۳ مجاز به فعالیت و مشاغل گروه ۴ همچنان تعطیل هستند.

در شهرستان‌های نارنجی ادارات، شرکت‌های دولتی و خصوصی با یک‌سوم کارکنان و مابقی به صورت نوبت‌کاری فعالیت خواهند کرد اما ادارات خدمات‌دهنده ضروری مانند بانک‌ها باید با ۵۰ درصد کارکنان در محل کار حاضر باشند.

در شهرستان‌های زرد نیز دو سوم کارکنان ادارات و شرکت‌های دولتی و خصوصی در محل کار حاضر می‌شوند و مابقی به صورت نوبت‌کاری فعالیت خواهند کرد و ادارات خدمات‌دهنده ضروری مانند بانک‌ها نیز با صد درصد ظرفیت کارکنان، فعال خواهند بود.

در شهرهای نارنجی خودروهای با پلاک بومی اجازه خروج و خودروهای با پلاک غیربومی اجازه ورود ندارند و رفت و آمد در این شهرها از ساعت‌های ۲۱ تا ۴ بامداد ممنوع است.

ساعت کاری ادارات و بانک‌ها در اهواز از ۸ تا ۱۳:۳۰ خواهد بود.