مُهر استاندارد در اختتامیه شکرستان ایران
مُهر استاندارد در اختتامیه شکرستان ایران
در اختتامیه جشنواره ملی شکرستان در کنار اجرای برنامه‌های متنوع، از چهار مدیر نیشکری هم تقدیر شد. این قدردانی به دلیل تلاش برای کسب نشانِ استاندارد از سوی این مدیران بود.

در اختتامیه جشنواره ملی شکرستان در کنار اجرای برنامه‌های متنوع، از چهار مدیر نیشکری هم تقدیر شد. این قدردانی به دلیل تلاش برای کسب نشانِ استاندارد از سوی این مدیران بود.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، در اختتامیه این جشنواره، دکتر ناصری مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی از مدیران عامل کشت و صنعت‌های دعبل خزاعی، امیرکبیر، حکیم فارابی و همچنین مدیر کنترل کیفیت آبان بسپار توسعه با اهدای لوح تقدیر قدردانی کرد.

اخیراً این سه کشت و صنعت موفق به کسب عنوان واحد نمونه استانی از سوی اداره کل استاندارد خوزستان شده‌اند. مدیر کنترل کیفیت آبان بسپار توسعه نیز در همایش ملی استاندارد، عنوان مدیر برتر را از آن خود کرده است.