نشست مسئولین بخش مرکزی شهرستان امیدیه با دکتر حبیب آقاجری نماینده مجلس
نشست مسئولین بخش مرکزی شهرستان امیدیه با دکتر حبیب آقاجری نماینده مجلس
اولین نشست دکتر حبیب آقاجری با بخشدار ، دهیاران ، تعاونی های تولیدی کشاورزی و دامداری و سایر مسئولین بخش مرکزی به میزبانی رفیعی فرماندار شهرستان امیدیه برگزار گردید.

اندیشه خوزستان/ موضوعات آب بهای کشاورزان ، تداخل اراضی ملی و کشاورزی ، سوخت کشاورزی ، مدیریت سهمیه آب ، یارانه بیمه کشاورزان تحت پوشش تامین اجتماعی ، برگزاری مجمع کشاورزان و دامداران برای تعیین مسئولین نظام صنفی و چندین موضوع دیگر از مباحث مطروحه در این جلسه بود.

بحث سهمیه سوخت کشاورزان که بدلیل تعمیرات پمپ بنزین جهاندیده ، میبایست از جایگاه جایزان استفاده نمایند و همچنین موضوع آب بهای کشاورزان از جمله مشکلات مهمی بودند که دکتر حبیب آقاجری در حین جلسه طی تماس با مدیران کل مربوطه نسبت به رفع آن اقدام نمودند.

  • نویسنده : علی اکرمی