نصب آخرین قطعه سگمنت بتنی  تقاطع غیر همسطح شهید کجباف
نصب آخرین قطعه سگمنت بتنی  تقاطع غیر همسطح شهید کجباف
به گزارش اداره ارتباطات معاونت فنی وعمرانی شهرداری اهواز ،تقاطع شهید کجباف در حالی روزهای پایانی نصب قطعات سگمنت را سپری کرد که همزمان عملیات کابل کشی این پروژه در طبقه زیرین (صندوقچه) در حال پیشرفت است.

همچنین بر فراز عرشه کار نصب قرنیز، نما ی حاشیه و آماده‌سازی عرشه و رمپ پل که شامل ایزولاسیون و احداث پیاده روها، جان پناه ، پایه های تجهیزات ترافیکی، به منظور ایمن سازی عرشه وکنترل ترافیک بر روی این محور در حال اجراء می باشد.
لازم بذکر عرشه محور ال ۵۰۰ از۲۷۶ قطعه سگمنت با مساحت ۶۶۵۰ مترمربع ۷۰۰ متر طول وعرض ۵/۹ مترو پیشرفت فیزیکی ۹۵ درصد روزهای پایانی خود را سپری می کند.