نگران افزایش بستری‌ها هستیم
نگران افزایش بستری‌ها هستیم
رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: مرز بین وضعیت نارنجی و قرمز باریک است و وضعیت خوزستان شکننده است.

دکتر فرهاد ابول‌نژادیان اظهار کرد: در روزهای بعد از تعطیلات، نگرانی ما این است که افرادی که از مسافرت برگشته‌اند در دورهمی‌های خانوادگی حضور یابند یا دید و بازدیدهایی داشته باشند و موجب انتقال بیماری شوند. از این افراد خواهش می‌کنیم چند روزی به مهمانی نروند و از پذیرش مهمان نیز خودداری کنند تا در صورت ابتلا، علائم بیماری در آن‌ها بروز پیدا کند.

وی افزود: نگرانی ما از این بابت است که این مسافرت‌ها، بروز بیماری و موارد بستری که تقریبا وضعیت با ثباتی دارند را افزایش دهد. روند بستری در شهرهایی که از وضعیت قرمز خارج شده‌اند، تا حدودی کاهشی شده است و نگران هستیم مسافرت‌ها، این وضعیت را به خطر بیندازد.

ابول‌نژادیان تصریح کرد: مرز بین وضعیت نارنجی و قرمز باریک است و وضعیت خوزستان شکننده است.

وی که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می‌کرد، گفت: از حضور مردم در خانه در روز طبیعت و همکاری سایر ارگان‌ها که در این زمینه تلاش کردند، تشکر می‌کنیم.