نیشکر الگوی موفق یک صنعت سبز است
نیشکر الگوی موفق یک صنعت سبز است
رضا جاوید در دیدار با مدیرعامل کشت و صنعت میرزا کوچک خان بر افزایش تعامل و توسعه سطح همکاری در حوزه مسایل زیست محیطی با سازمان‌ها تاکید کرد.

رییس محیط زیست شهرستان خرمشهر، صنعت توسعه نیشکر را الگوی موفق یک صنعت سبز دانست و تاکید کرد که سایر صنایع نیز با الگو از تجارب موفق این شرکت بخش‌های آلاینده خود را به حداقل برسانند تا همه از محیط‌زیست سالم بهره‌مند شویم.

این شرکت در تیرماه امسال به عنوان صنعت سبز خوزستان از سوی مدیرکل دفتر ارزیابی اثرات زیست محیطی سازمان حفاظت محیط‌زیست انتخاب و مورد تقدیر قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، رضا جاوید در دیدار با مدیرعامل کشت و صنعت میرزا کوچک خان بر افزایش تعامل و توسعه سطح همکاری در حوزه مسایل زیست محیطی با سازمان‌ها تاکید کرد.

وی از رویکرد‌های کشت و صنعت‌های توسعه نیشکر به‌ویژه کشت و صنعت میرزا کوچک خان به دلیل کاهش و کنترل آلاینده‌های زیست محیطی و توجه به الزامات آن قدردانی کرد.

استقرار سیستم پایش آلاینده‌ها، توسعه فضای سبز، مصرف بهینه انرژی و استفاده از انرژی‌های پاک از جمله شاخص‌هایی است که توسعه نیشکر را بین صنایع متمایز و این شرکت را به عنوان صنعتی سبز در استان برجسته کرده است.

اولویت نیشکر میرزا صیانت از محیط زیست است

در این مراسم، مدیرعامل شرکت کشت و صنعت میرزا کوچک خان نیز اولویت این شرکت را تبدیل شدن به صنعتی سبز و صیانت از فضای سالم زندگی عنوان کرد.

سید حسن موسوی به رویکردهای این شرکت در جهت صیانت از محیط زیست اشاره کرد و در ادامه بر استفاده از تجارب و راهکار‌های اداره محیط‌زیست و کمک موثر این نهاد در این حوزه، تاکید کرد.

وی در جهت توسعه فضای سبز اقتصادی و همچنین کاهش حداکثری آلاینده‌های زیست محیطی، خواستار ارایه راهکار‌های پیشنهادی از طرف اداره محیط زیست شد.

کشت و صنعت میرزا کوچک خان در راستای گسترش فضای سبز و حفظ محیط زیست، اقدامات متعددی انجام داده و ایجاد کمربند سبز به طول ۲۴ کیلومتر با گونه‌های مختلف درختی در دست انجام است.