هزینه تحصیل نیمی از دانش آموزان استعداد درخشان و المپیادی تامین می‌شود
هزینه تحصیل نیمی از دانش آموزان استعداد درخشان و المپیادی تامین می‌شود
استاندار خوزستان گفت: مقرر شد مازاد مسکن مهر به فرهنگیان استان واگذار شود همچنین هزینه تحصیل نیمی از دانش آموزان استعدادهای درخشان و المپیادی توسط استان تامین شود.

،قاسم سلیمانی دشتکی استاندار خوزستان امشب در پایان نشست شورای آموزش و پرورش استان در خصوص مصوبات این جلسه، اظهارکرد: سه دستور کار مطرح شد که اولین مورد در ارتباط با مسکن فرهنگیان بود.

استاندار خوزستان افزود:حدود ۱۲ هزار نفر برای مسکن فرهنگیان ثبت نام کرده اند اما تعداد کمی از این افراد که حدود ۳۰۰ نفر بودند حداقل آورده سهم خود را واریز نمودند.

رئیس شورای آموزش و پرورش استان ادامه داد:برای حل این مشکل مصوب شد راه و شهرسازی حداکثر تا پایان همین ماه کمیسیون ماده ۵ را تشکیل بدهد و وضعیت واحدها را مشخص و تسریع نماید و همچنین برای استقبال بیشتر و جلب نظر فرهنگیان عزیز زمین های مرغوب تری در هر نقطه از شهر پیدا کرد ظرف یک ماه به ما معرفی نماید و ما نیز از بنیاد مسکن درخواست می‌کنیم که قیمت تمام شده را کاهش دهد.

سلیمانی بیان کرد:همچنین از مازاد واحدهای مسکن مهر در استان نیز به فرهنگیان واگذار میشود.

استاندار خوزستان اظهار کرد:دستور کار دوم در خصوص طرح مدرسه به عنوان کانون تربیتی محله بود و قرار شد جاهایی که مسجد است این کانون تشکیل نشود اما در مناطق حاشیه‌ای و محروم این کانون تشکیل شود و نهادهای مدنی و مردمی و افراد صاحب نظر در آن کانون فعال باشند.

سلیمانی تصریح کرد:دستور کار سوم در خصوص استعدادهای درخشان و المپیادی ها بود که قرار شد شهریه ۴۰ هزار تومان در ساعت پرداخت کنند و مصوب شد از حدود پنجاه درصد از جامعه هدف که وضعیت مالی متناسبی دارند شهریه دریافت شود اما برای ۵۰ درصد دیگر که جزو دانش آموزان مستعد و کم برخوردار هستند شهریه آنها توسط استان تامین شود تا مشکلی برای تحصیل و شکوفایی استعدادشان نداشته باشند.