هشدار خیز جدید کرونا در خوزستان / افزایش قابل توجه بیماران در دو شهر
هشدار خیز جدید کرونا در خوزستان / افزایش قابل توجه بیماران در دو شهر
 رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با هشدار خیز جدید کرونا در استان خوزستان از افزایش قابل توجه بیماران در دو شهر بهبهان و ماهشهر خبر داد.

دکتر فرهاد ابول‌نژادیان در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: “در روزهای اخیر شاهد افزایش قابل توجه در آمار مراجعین سرپایی به مراکز درمانی در شهرستان‌های بهبهان و ماهشهر هستیم.

در صورت نادیده گرفتن وضعیت هشدار و عدم توجه کافی به دستورالعمل‌های بهداشتی، این ‌دو شهر در وضعیت قرمز قرار خواهند گرفت و استان نیز وارد موج جدید کرونا خواهد شد.”