همایش علمی فرصت‌ها و چالش‌های خوزستان در تحقق شعار سال ۱۴۰۱ برگزار شد
همایش علمی فرصت‌ها و چالش‌های خوزستان در تحقق شعار سال ۱۴۰۱ برگزار شد
با حضور معاون اقتصادی رییس جمهوری و با مشارکت حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان و پژوهش و فناوری شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، همایش علمی فرصت‌ها و چالش‌های خوزستان در تحقق شعار سال ۱۴۰۱ در سالن همایش دانشکده علوم دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد.
این همایش با مشارکت حوزه مقاومت بسیج و پژوهش و فناوری شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در چهار محور شامل محور انرژی دربرگیرنده نفت، پتروشیمی، گاز، آب و برق، محور کشاورزی، دامپروری و شیلات، محور صنعت و معدن و محور محیط زیست، بهداشت و سلامت‌ برگزار شد.

در این همایش حدود ۳۰۰ مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شده که پس از داوری، ۸ مقاله به عنوان مقالات برگزیده سخنرانی انتخاب شده‌اند و در هر محور دو سخنران مقالات خود را ارائه دادند.

در این همایش که دکتر محسن رضایی، مهندس دانشی مدیرعامل و دکتر روغنیان سرپرست مدیریت امور فنی، یوسف مزرعه فر مدیر تدارکات و امور کالا و سعید آتشبار سرپرست روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب حضور داشتند دکتر گلستانباغ رییس پژوهش و فناوری این شرکت مقاله خود را با عنوان فرصت توسعه شبکه ارزش منابع هیدروکربوری که به عنوان یکی از مقالات برگزیده انتخاب شد ارائه داد.

  • نویسنده : سید محسن نیر