هورالعظیم منتظر تصمیمات درست است
هورالعظیم منتظر تصمیمات درست است
 رییس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: درباره هورالعظیم باید سیاست گذاری درستی می شد، تا شاهد این وضعیت نباشیم.

“سمیه رفیعی”  درخصوص وضعیت بحرانی این روزهای تالاب بین‌المللی هورالعظیم اظهار کرد: فاجعه ای که اکنون در هورالعظیم اتفاق افتاده حاصل نتیجه کارهای یک سال و دو سال نیست. این یک تصمیم گیری در بلندمدت و عدم سیاست گذاری درست است که این فاجعه را به وجود آورده و قطعاً راه حل آن در کوتاه مدت میسر نیست.

وی افزود: ناراحت کننده این است که این وسط مردم تاوان بی تدبیری های چندین ساله درباره هورالعظیم را باید پس دهند و در صورتی که اگر درست سیاست گذاری می شد شاهد این چنین فجایعی نبودیم.

نماینده مردم تهران در مجلس از سفر خود به منطقه هورالعظیم در هفته آینده خبر داد و ادامه داد: خشکسالی و تغییر اقلیم قطعاً تاثیرگذار است اما نه اینکه ما به دست خودمان بحرانی را به وجود بیاوریم. علی ای حال برای این مشکل شنبه آینده به این منطقه سفر خواهم کرد.

وی تصریح کرد: نشست های کارشناسی متعدد و طولانی مدتی را با کارشناسان وزارت نیرو و سازمان محیط زیست داشتم، باید به یک جمع بندی برسیم و تصمیم درستی برای آینده داشته باشیم.