ویژگی های مدیریت شهری کارآمد و بهینه در اهواز / نقش مهم شوراها در توسعه منطقه ای
ویژگی های مدیریت شهری کارآمد و بهینه در اهواز / نقش مهم شوراها در توسعه منطقه ای
شوراهای اسلامی شهرها نقش بسیار مهمی در مدیریت و توسعه شهری دارند؛ نقشی که در سال های گذشته با نگاه صرف به نقش نظارتی شورا رو به کم رنگ شدن رفته ؛ این نقش شورا باید در این دوره از شورای شهر اهواز احیا شود؛ این مسئله نیز نیازمند انتخاب درست و آگاهانه شهروندان اهوازی است.

به گزارش  اندیشه اندیشه خوزستان : نوشتاری از احمد مهدی پور، فعال اجتماعی : یکی از اصلی‌ترین و تاثیرگذارترین تصمیمات شورای شهر در بدو تشکیل شورا، انتخاب شهردار متعهد و متخصص است، شهرداری که بتواند در کنار اعضای شورا برنامه های توسعه ای خود را قدم به قدم به پیش ببرد. در این دوره از انتخابات شورای شهر اهواز باید بدانیم که رای مردم سیاسی نیست و تنها رای به توسعه و آبادانی شهر است.

در همین راستا لازم است تا بدانیم، مقوله مدیریت شهری در اهواز به دلیل برخی ساختارهای پیچیده که از سال های گذشته بر جای مانده با سایر شهرهای کشور متفاوت است؛ یک مدیر شهری در این منطقه باید لایه های اجتماعی فراوان در شهر را بشناسد و بر اساس آن نقشه راه اعمال عدالت اجتماعی در مناطق مختلف را پیاده سازی کند.از سوی دیگر یک مدیر شهری در اهواز باید بتواند با صنایع بزرگی که در اطراف شهر اهواز مستقرشدند در راستای صلاح شهروندان قدرت چانه زنی و پیگیری امور را داشته باشد.

اما مسئله ای که در این دوره از شورای شهر اهواز بسیار حائز اهمیت است این است که این شورا بتواند ضابطه‌های اخلاقی برای رفتار مدیریت شهری را ترسیم کند. ضابطه های اخلاقی که حتی در شرایطی که شورا زیر فشار جریان های خارج از مجموعه قرار گرفت، بتواند پیروی اصل عدالت اجتماعی و شفافیت باشد. سیستمی که برای عزل و نصب شهردار نیازی به برگزاری جلسات شبانه و محرمانه نداشته باشد.

شوراهای اسلامی شهرها نقش بسیار مهمی در مدیریت و توسعه شهری دارند؛ نقشی که در سال های گذشته با نگاه صرف به نقش نظارتی شورا رو به کم رنگ شدن رفته ؛ این نقش شورا باید در این دوره از شورای شهر اهواز احیا شود؛ این مسئله نیز نیازمند انتخاب درست و آگاهانه شهروندان اهوازی است.