پلمب ۱۴ واحد صنفی متخلف عرضه کننده و کشتار غیر مجاز مرغ زنده در اهواز
پلمب ۱۴ واحد صنفی متخلف عرضه کننده و کشتار غیر مجاز مرغ زنده در اهواز
در این طرح ۱۴ واحد پلمپ و ۲ واحد که در خانه فعالیت می کردند به مراجع قضایی معرفی شدند.

به گزارش اندیشه خوزستان و به نقل روابط عمومی فرمانداری شهرستان اهواز،طرح ضربتی جمع آوری و مبارزه با عرضه و کشتار غیر مجاز مرغ زنده توسط نیروهای واحد نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی اداره دامپزشکی اهواز به همراه پلیس اداره اماکن انتظامی اجرا شد.

حسن احمدی معاون برنامه ریزی فرماندار اهواز با اشاره به پلمب واحد های صنفی، ضمن حمایت از این طرح، از زحمات اداره دامپزشکی شهرستان اهواز تقدیر کرد و افزود:برخورد با عرضه کنندگان و کشتار غیر مجاز مرغ زنده با جدیت ادامه دارد.