گزارش تصویری از مراسم ۱۳ آبان در شرکت نورد و لوله سپنتا اهواز
گزارش تصویری از مراسم ۱۳ آبان در شرکت نورد و لوله سپنتا اهواز