یک میلیون هکتار زمین کشاورزی در خوزستان مورد پایش هجوم ملخ‌ها قرار دارد
یک میلیون هکتار زمین کشاورزی در خوزستان مورد پایش هجوم ملخ‌ها قرار دارد
رئیس سازمان نباتات کشور از پایش یک میلیون هکتار زمین کشاورزی با فعالیت ۱۷ گروه پایش در استان خوزستان خبر داد.

کیخسرو چنگلوایی رئیس سازمان حفظ نباتات کشور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ملخ یکی از مهمترین آفات محصولات کشاورزی است به گونه‌ای که از ۶۰۰ نوع عامل مخرب کشاورزی که ۳۵ درصد محصولات را از بین می‌برد جز موارد نخست قرار دارد.

وی افزود: از سال ۹۷ و ۹۸ پس گذشت ۵۰ سال شاهد ورود ملخ‌ها به کشور بودیم که مقابله با آن در سطح یک میلیون و ۱۵۰ هزار هکتار آغاز شد.

رئیس سازمان نباتات کشور گفت: استان خوزستان هم در این مدت مانند ۹ استان دیگر مورد هجوم ملخ‌ها قرار گرفت که با تدابیر اندیشیده شده و همکاری کشاورزان مشکل خاصی بوجود نیامد.

وی ادامه داد: یک میلیون هکتار در استان خوزستان مورد پایش قرار دارد و حداقل ۱۷ گروه پایش مستقر در خوزستان است.

کیخسرو چنگلوایی تصریح کرد: تیرماه که بحث مبارزه با ملخ پایان یافت و قطعیت پیدا کرد اما همچنان فعالیت گروه‌های پایش خوزستان ادامه دارد.

وی بیان کرد: باید در نظر داشت که خطر ملخ‌ها در کمین است چرا که این دسته از ملخ در کشورهای همسایه وجود دارد و بارندگی‌های اخیر در آفریقا، شبه جزیره هندوستان و عربستان میتواند دلیلی بر هجوم چند برابری آن‌ها بویژه در خوزستان و مبادی خرمشهر و آبادان باشد.

چنگلوایی اذعان کرد: حدود ۲۰ روز پیش تعداد کمی از ملخ‌ها در خوزستان مشاهده شد اما پیش‌بینی میشود که از اواخر دی ماه و اوایل بهمن ماه شاهد ورود ملخ‌ها باشیم.

وی افزود: با توجه به تجربه دو سال اخیر و تامین تجهیزات کافی نگرانی در خصوص مقابله با ملخ‌ها وجود ندارد.