فولاد اکسین خوزستان صنعت سبز، پرچم سلامت، تحقق ایمنی
فولاد اکسین خوزستان صنعت سبز، پرچم سلامت، تحقق ایمنی
کریم ثابتی مدیر واحد سلامت و ایمنی و محیط زیست (HSE) شرکت فولاد اکسین خوزستان در گفتگو با نشریه مسیر اوج اهم اقدامات این واحد را تشریح کرد، وی گفت: واحد «HSE» (سلامت، ايمني و محيط زيست) وظيفه نظارت بر حُسن اجراي قوانين و الزامات قانوني مرتبط با کارفرما را بر عهده دارد. همچنين ايجاد محيطي ايمن، سالم و به دور از بيماري هاي شغلي، در کنار جلوگيري از حوادث، جزو ماموريت هاي مهم و اصلي اين واحد محسوب ميشود. همچنين تدوين دستورالعمل هاي محيط زيستي، مديريت پسماندها و ضايعات توليدي کارخانه، نظارت بر حامل هاي انرژي، انجام گشت ها و پايش هاي زيست محيطي، رسيدگي به مصدومان و بيماران سرپايي و واکنش در شرايط اضطراري دستاوردهاي مهم واحد «HSE» فولاد اکسين در زمينه محيط زيست محسوب ميشوند.

واحد «HSE» شامل شش بخش بهداشت حرفهای، ایمنی، محیط زیست، اورژانس، آتش نشانی و سیستم های اعلام و اطفای حریق می شود. این واحد، به عنوان یکی از مهمترین واحدهای فولاد اکسین، با گسترش تولید و سودآوری طی دو سال اخیر، توانسته است سهم بسزایی در اجرای برنامه های شرکت داشته باشد. اقدامات و دستاوردهای مهم واحد سلامت و ایمنی فولاد اکسین عبارت اند از انجام مستمر نیازسنجی آموزشی برای ارتقای آگاهی و دانش کارکنان به منظور تحقق اهداف سلامت و کاهش حوادث، انجام طب کار کارکنان مطابق ماده ۹۲ قانون کار و با اولویت بیماری های مزمنِ غیر واگیردار هم چون چاقی، دیابت، فشار خون، نارسایی کبد و… با پوشش ۸/۹۹ درصد، ارزیابی عوامل زیان آور محیط کار شامل عوامل فیزیکی (نور، صدا و…)، شیمیایی، ارگونومیکی، بیولوژیک و روانی، تعبیه تهویه موضعی، بهبود وضعیت روشنایی، پروژه کاهش صدا، پروژه های ارگونومی و حمل بار، کنترل ارتعاش و کاهش استرس حرارتی، تهیه دستورالعمل های انجام کار به روش ایمن، پیگیری تامین لوازم حفاظت فردی (PPE)، مدیریت حوادث احتمالی، انجام گشتهای «VIP»، پایش‎ها و کنترل های حفاظتی و کنترل های ایمنی پیمانکاران.

دستاوردهای واحد «HSE» در سال ۱۳۹۸
اخذ عنوان «HSE» برتر استان از سازمان صمت، اخذ عنوان گواهینامه صنعت سبز کشــوری در حــوزه محیـط زیسـت، اخذ گواهینامه شرکت برتر در پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در استان از وزارت بهداشت، رسیدن به شاخص شدت حادثه صفر (سالی بدون حادثه شدید)، بهبود شاخص «BMI» و آنزیم های کبدی در بیماری های مزمنِ غیر واگیردار، اخذ گواهینامه مسئول بهداشت حرفه ای برتر استان و برقراری ارتباط با ذینفعان در حوزه «HSE» از مهمترین دستاوردهای واحد «HSE» فولاد اکسین خوزستان در سال ۱۳۹۸ محسوب میشوند.

محیط زیست و «HSE»
ارزیابی شاخص های آلاینده های محیط زیست، که چهار مرتبه در سال انجام می شود، بر اساس قانون خود اظهاری در پایش سازمان حفاظـت محیـط زیسـت کشوری صورت می پذیرد. شرکت فولاد اکسین خوزستان در حوزه آب، هوا، خاک و صوت نیز هیچ گونه آلایندهای ایجاد نمی کند و عملا تهدیدی برای منطقه محسوب نمی شود. از طرف دیگر، تدوین دستورالعمل های محیط زیستی، اندازه گیری و مدیریت جنبه های زیست محیطی، مدیریت پسماندها و ضایعات تولیدی کارخانه، نظارت بر حامل های انرژی، انجام گشت ها و پایشهای زیست محیطی، رسیدگی به مصدومان و بیماران سرپایی، تامین داروهای مورد نیاز، رعایت پروتکل های بهداشتی و واکنش در شرایط اضطراری جزو دستاوردهای مهم واحد «HSE» فولاد اکسین در زمینه محیط زیست به حساب می آیند. کنترل سیستمها و تجهیزات اتوماتیک و دستی اعلام و اطفای حریق، پایش مستمر همه پتانسیل های بروز آتش سوزی و انجام مانورهای امداد و نجات موجب افزایش میزان آمادگی این واحد برای مقابله با حوادث و آتش سوزیها شده است.
همچنین واحد «HSE» در زمینه پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، اقدام به تشکیل «کمیته واکنش در شرایط اضطراری کرونا» کرد که با انجام اقدامات دقیق و کارشناسی شده، آماری خیره کننده در مبارزه با این ویروس از خود بر جای گذاشت و مورد تقدیر وزارت بهداشت قرار گرفت.

چشم انداز واحد «HSE»
از دیگر دستاوردهای واحد «HSE» فولاد اکسین خوزستان این است که تاکنون نه تنها شکایتی از طرف مجموعه وزراتخانه های کار، بهداشت و صمت نداشته، بلکه در مواردی مورد تقدیر نیز قرار گرفته است. بنابراین، به دلیل دستاوردهای متعدد این واحد و توجه سازمانها به عملکرد آن، تردیدی باقی نمی ماند که در چشم انداز بلندمدت فولاد اکسین خوزستان، عملکرد واحد «HSE» به فراتر از آمار امروز ارتقا خواهد یافت.