افزونه جلالی را نصب کنید. | 20 جماد أول 1445 Saturday, 2 December , 2023
  • بازدید از تاسیسات مخابراتی امیدیه 29 دی 1399

    با حضور کارشناسان وزارت ارتباطات صورت گرفت:
    بازدید از تاسیسات مخابراتی امیدیه

    بازدید از تاسیسات مخابراتی امیدیهبازدید از تاسیسات مخابراتی شهرستان امیدیه از سوی گارشناسان مربوطه در راستای بهبود وضعیت پوشش آنت دهی و اینترنت نقاط مختلف شهری و روستایی در این منطقه صورت گرفت.

چیزی یافت نشد !