صاحب امتیاز و مدیر مسئول : سید مهدی نیّر
نشانی : اهواز – خیابان فرهنگ نرسیده به بلوار جمهوری نبش یارعلی پلاک ۲۵
کد پستی ۶۱۹۶۹۴۶۶۵۷
شماره تماس ‏‪+۹۸ ۶۱ ۳۵۵۴ ۴۱۵۴‬‏

آدرس سایت : andishekhouzestan.ir