بازدید خبرنگاران و اصحاب رسانه از کارخانه تولید mdf شرکت لوح سبز جنوب | پایگاه خبری تحلیلی اندیشه خوزستان