گزارش تصویری از آیین افتتاحیه بزرگترین کارخانه تغلیظ ویناس کشور | پایگاه خبری تحلیلی اندیشه خوزستان