گزارش تصویری حذف تدریجی گیاه کنوکارپوس از معابر و بلوارها و کاشت گونه های جدید گیاهی | پایگاه خبری تحلیلی اندیشه خوزستان