گزارش تصویری روند تکمیل و آماده سازی میدان نخل جهت رونمایی | پایگاه خبری تحلیلی اندیشه خوزستان