افزونه جلالی را نصب کنید. | 19 ربيع أول 1445 Tuesday, 3 October , 2023
ویژگی های مدیریت شهری کارآمد و بهینه در اهواز / نقش مهم شوراها در توسعه منطقه ای 06 خرداد 1400

ویژگی های مدیریت شهری کارآمد و بهینه در اهواز / نقش مهم شوراها در توسعه منطقه ای

شوراهای اسلامی شهرها نقش بسیار مهمی در مدیریت و توسعه شهری دارند؛ نقشی که در سال های گذشته با نگاه صرف به نقش نظارتی شورا رو به کم رنگ شدن رفته ؛ این نقش شورا باید در این دوره از شورای شهر اهواز احیا شود؛ این مسئله نیز نیازمند انتخاب درست و آگاهانه شهروندان اهوازی است.