افزونه جلالی را نصب کنید. | 19 ربيع أول 1445 Tuesday, 3 October , 2023
افتتاح ۱۸ پروژه بهداشتی درمانی خوزستان با حضور وزیر بهداشت در آبادان 03 خرداد 1400

افتتاح ۱۸ پروژه بهداشتی درمانی خوزستان با حضور وزیر بهداشت در آبادان

 ۱۸ پروژه بهداشتی، درمانی و عمرانی در شش شهرستان خوزستان با حضور وزیر بهداشت به صورت ویدئوکنفرانس افتتاح شد.