افزونه جلالی را نصب کنید. | 19 ربيع أول 1445 Tuesday, 3 October , 2023
اعتراض کارگران شهرداری کوت عبدالله به ۴ ماه حقوق معوقه!! 22 دی 1399

اعتراض کارگران شهرداری کوت عبدالله به ۴ ماه حقوق معوقه!!

حقوق کارگران خدمات شهری شهر کوت عبدالله نزدیک به 4 ماه است پرداخت نشده است به همین خاطر کارگران خدمات شهری شهرداری این شهر صبح امروز در مقابل شهرداری شهر کوت عبدالله تجمع کردند.