افزونه جلالی را نصب کنید. | 12 ربيع أول 1444 Friday, 7 October , 2022
اعتراض کارگران شهرداری کوت عبدالله به ۴ ماه حقوق معوقه!! ۲۲ دی ۱۳۹۹

اعتراض کارگران شهرداری کوت عبدالله به ۴ ماه حقوق معوقه!!

حقوق کارگران خدمات شهری شهر کوت عبدالله نزدیک به 4 ماه است پرداخت نشده است به همین خاطر کارگران خدمات شهری شهرداری این شهر صبح امروز در مقابل شهرداری شهر کوت عبدالله تجمع کردند.