افزونه جلالی را نصب کنید. | 18 ربيع أول 1445 Monday, 2 October , 2023
آزاد سازی ساحل کارون یک مطالبه عمومی است / دست زمین خواران از رودخانه کوتاه شود 14 اسفند 1400

آزاد سازی ساحل کارون یک مطالبه عمومی است / دست زمین خواران از رودخانه کوتاه شود

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اهواز با اشاره به طرح آزاد سازی سواحل در کشور گفت: هیچ تفاوتی میان کارون و سایر رودخانه های کشور نیست و سواحل آن باید آزاد شود.