افزونه جلالی را نصب کنید. | 18 ربيع أول 1445 Monday, 2 October , 2023
خرید مسکن توسط افراد خارجی در خوزستان تکذیب شد 24 آذر 1399

خرید مسکن توسط افراد خارجی در خوزستان تکذیب شد

استاندار خوزستان گفت: هیچ فرد خارجی و تبعه کشور دیگری در خوزستان ملکی خریداری نکرده است.