افزونه جلالی را نصب کنید. | 19 ربيع أول 1445 Tuesday, 3 October , 2023
هشدار کرونایی به مدیران واحدهای صنعتی فعال در شهرستان ماهشهر 12 اسفند 1399

هشدار کرونایی به مدیران واحدهای صنعتی فعال در شهرستان ماهشهر

هشدار کرونایی به مدیران واحدهای صنعتی فعال در شهرستان ماهشهردبیر ستاد مقابله با کرونای شهرستان بندر ماهشهر به مدیران واحدهای صنعتی مستقر در این شهرستان هشدار داد.