افزونه جلالی را نصب کنید. | 19 ربيع أول 1445 Tuesday, 3 October , 2023
افتتاح طرح های آب رسانی در استان خوزستان 18 اسفند 1399

افتتاح طرح های آب رسانی در استان خوزستان

۴۲ طرح آبرسانی در روستاهای استان خوزستان در اسفند ماه ۱۳۹۹ افتتاح گردید.