افزونه جلالی را نصب کنید. | 19 ربيع أول 1445 Tuesday, 3 October , 2023
اتصال منازل گلدشت به شبکه توزیع آب/ عدم اخذ وجه پیش مشترک از ساکنین منطقه 26 آبان 1399
دکتر صادق حقیقی پور :

اتصال منازل گلدشت به شبکه توزیع آب/ عدم اخذ وجه پیش مشترک از ساکنین منطقه

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا اهواز، مراحل اجرایی عملیات اتصال منازل منطقه گلدشت به شبکه توزیع آب بدون اتخاذ هرگونه وجه درخواست انشعاب( پیش مشترک قانونی شرکت )آغاز شده است