افزونه جلالی را نصب کنید. | 18 ربيع أول 1445 Monday, 2 October , 2023
کیانشهر به اندازه یک منطقه وسعت دارد اما همانند یک ناحیه مدیریت می شود 14 اسفند 1400
مدیر شهرداری منطقه دو اهواز:

کیانشهر به اندازه یک منطقه وسعت دارد اما همانند یک ناحیه مدیریت می شود

کیانهشر به اندازه یک منطقه وسعت دارد اما همانند یک ناحیه مدیریت می شودرسول جامعی گفت: در سال آینده برنامه های بسیاری برای بهبود وضعیت کیانشهر اهواز در نظر گرفته ایم. این ناحیه به اندازه یک منطقه وسعت دارد اما به صورت ناحیه ای مدیریت می شود.