سه شنبه, ۱۸ مرداد , ۱۴۰۱ | 12 محرم 1444 Tuesday, 9 August , 2022
نهال‌کاری و برنامه‌های فرهنگی برای حمایت از کودکان سرطانی ۱۶ اسفند ۱۴۰۰
از سوی مناطق نفتخیز جنوب انجام شد

نهال‌کاری و برنامه‌های فرهنگی برای حمایت از کودکان سرطانی

همزمان با روز درختکاری از سوی مدیریت عملیات غیرصنعتی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، برنامه‌های فرهنگی و نهال‌کاری در حمایت از کودکان سرطانی اجرا شد.