افزونه جلالی را نصب کنید. | 18 ربيع أول 1445 Monday, 2 October , 2023
بر موزه ی هنرهای معاصر اهواز چه رفته است؟! 09 شهریور 1401

بر موزه ی هنرهای معاصر اهواز چه رفته است؟!

در خلال هفت سال از شروع این قرارداد تا روز 31 مرداد 1401، کمترین عملکرد و فعالیت هنری نه تنها اجرا نشده؛ که تاسیسات موزه شامل سیستم های سرمایشی گرمایشی و غیره از بین رفته و خسارت هنگفت و چه بسا غیرقابل جبرانی در این رخداد به وقوع پیوسته است.