افزونه جلالی را نصب کنید. | 19 ربيع أول 1445 Tuesday, 3 October , 2023
جوان نخبه خوزستانی مدیرعامل فارسیت شد 17 اسفند 1400

جوان نخبه خوزستانی مدیرعامل فارسیت شد

پس از دستور رئیس جمهور مبنی بر بومی گزینی و توجه به نخبگان در انتصابات روز گذشته دکتر ناصر اخلاقی جوان نخبه در راستای بیانیه گام دوم انقلاب و استفاده از ظرفیت جوانان تحصیلکرده به مدیرعاملی این شرکت منصوب شد.