افزونه جلالی را نصب کنید. | 18 ربيع أول 1445 Monday, 2 October , 2023
پرداخت ۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت گذشته در ۶ ماه اول امسال 11 مهر 1401
خاندوزی در نشست با خبرنگاران خبر داد

پرداخت ۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت گذشته در ۶ ماه اول امسال

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه انضباط حوزه مالی کاملا تحت مدیریت دولت است گفت: در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۱ حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان اصل اوراق بدهی دولت گذشته را بازپرداخت کرده ایم.