افزونه جلالی را نصب کنید. | 19 ربيع أول 1445 Tuesday, 3 October , 2023
کشور، درگیر خشکسالی بی‌سابقه در ۵۲ سال اخیر 11 مهر 1400
وزیر نیرو عنوان کرد

کشور، درگیر خشکسالی بی‌سابقه در ۵۲ سال اخیر

وزیر نیرو گفت: در یک خشکسالی بسیار سخت در کشور به سر می بریم.