افزونه جلالی را نصب کنید. | 19 ربيع أول 1445 Tuesday, 3 October , 2023
تقدیر و تشکر پرسنل شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی از مدیر عامل مجموعه 14 اسفند 1399

تقدیر و تشکر پرسنل شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی از مدیر عامل مجموعه

تقدیر و تشکر پرسنل شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی از مدیر عامل مجموعهپرسنل شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی به پاس فعالیت های انجام گرفته در خصوص رفاه کارکنان از مدیر عامل مجموعه تقدیر و تشکر به عمل آوردند.

مدیرعامل پتروشیمی رازی بازداشت شد 23 دی 1399

مدیرعامل پتروشیمی رازی بازداشت شد

علی اکبر احمدی دشتی مدیرعامل پتروشیمی رازی با اتهام تخلفات مالی بازداشت شد.