افزونه جلالی را نصب کنید. | 19 ربيع أول 1445 Tuesday, 3 October , 2023
فولاد اکسین خوزستان صنعت سبز، پرچم سلامت، تحقق ایمنی 22 اردیبهشت 1400

فولاد اکسین خوزستان صنعت سبز، پرچم سلامت، تحقق ایمنی

کریم ثابتی مدیر واحد سلامت و ایمنی و محیط زیست (HSE) شرکت فولاد اکسین خوزستان در گفتگو با نشریه مسیر اوج اهم اقدامات این واحد را تشریح کرد، وی گفت: واحد «HSE» (سلامت، ايمني و محيط زيست) وظيفه نظارت بر حُسن اجراي قوانين و الزامات قانوني مرتبط با کارفرما را بر عهده دارد. همچنين ايجاد محيطي ايمن، سالم و به دور از بيماري هاي شغلي، در کنار جلوگيري از حوادث، جزو ماموريت هاي مهم و اصلي اين واحد محسوب ميشود. همچنين تدوين دستورالعمل هاي محيط زيستي، مديريت پسماندها و ضايعات توليدي کارخانه، نظارت بر حامل هاي انرژي، انجام گشت ها و پايش هاي زيست محيطي، رسيدگي به مصدومان و بيماران سرپايي و واکنش در شرايط اضطراري دستاوردهاي مهم واحد «HSE» فولاد اکسين در زمينه محيط زيست محسوب ميشوند.